Holistyczne usprawnianie narządu ruchu. Sensomotoryczna interdyscyplinarność w terapii ręki (we Wrocławiu)

Nazwa szkolenia: Holistyczne usprawnianie narządu ruchu. Sensomotoryczna interdyscyplinarność w terapii ręki (we Wrocławiu) Opis Program szkolenia: 1. Zacznijmy od początku… – prenatalne uwarunkowania prawidłowego rozwoju ruchowego. 2. Przebieg, uwarunkowania i …