Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przygotowujący do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy

Nazwa kursu szkolenia: KURS KWALIFIKACYJNY DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z PIERWSZEJ POMOCY Adresaci kursu/szkolenia: Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej …

WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH

Nazwa kursu szkolenia: WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO U DOROSŁYCH Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostały dopuszczone …

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Nazwa kursu szkolenia: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA U NOWORODKA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, zostały …

OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI

Nazwa kursu szkolenia: OPIEKA NAD OSOBAMI Z CUKRZYCĄ STOSUJĄCYMI TERAPIĘ CIĄGŁEGO PODSKÓRNEGO WLEWU INSULINY CPWI Adresaci kursu/szkolenia: Pielęgniarki i położne posiadają prawo wykonywania zawodu, zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po …