Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

 

Cel/Adresaci
Absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza
i uprawnienia do pracy w bibliotekach prowadzonych przez instytucje oświatowe oraz w ośrodkach informacji i bibliotekach prowadzonych poza systemem oświaty. Dodatkowo poznaje działanie terapeutyczne biblioterapii.Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów
wyższych (licencjackich oraz magisterskich) posiadających
uprawnienia pedagogiczne.

Uwaga:
Do kształcenia na studiach podyplomowych nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela.

Czas trwania studiów
3 semestry
(przy zwiększonej intensywności zjazdów)- 1 rok
350 godzin (60 godzin praktyk)
Organizacja studiów Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4- 5 dni w czasie ferii/wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych
850 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków.
Zgłoszenia
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Warty 21
telefonicznie: (74) 867 13 02
e-mail: studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo
“Bezpłatne szkolenie- Pokolenie XY- czy nowe wyzwania współczesnej szkoły”.

Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej na terenie miasta Kłodzka. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.

DOFINANSOWANIE Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania. Informacje udzielane są w dziekanacie WSM.