BEZPŁATNE kursy z projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

Zastanawiacie się jakie BEZPŁATNE kursy z projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” wybrać?
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą → https://wsm.klodzko.pl/kursy-dla-pielegniarek/

✅ Polecamy kurs specjalistyczny “Opieka nad pacjentem z chorobami układu oddechowego” po którym pielęgniarka zyskuje uprawnienia do wykonywania największej ilości świadczeń m.in.:
✦ Ocena stanu czynnościowego dolnych dróg oddechowych pacjenta przy pomocy badania spirometrycznego z testem broncholidacyjnym, PEF i oceny poziomu tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO).
✦ Wykonanie i interpretacja punktowych testów skórnych, śródskórnych, naskórkowych testów płatkowych w ramach diagnostyki chorób alergicznych.
✦ Wykonanie skórnego testu tuberkulinowego w ramach diagnostyki gruźlicy.
✦ Uczestniczenie w kwalifikacji pacjenta do immunoterapii alergenowej i wykonanie szczepienia preparatami odczulającymi w chorobach alergicznych.
✦ Kwalifikowanie pacjenta i wykonanie szczepienia przeciwko grypie, pneumokokom i COVID-19.
✦ Uczestniczenie w aerozoloterapii pacjentów w chorobach układu oddechowego.
✦ Przygotowanie pacjenta z chorobą przewlekłą układu oddechowego i/lub jego opiekunów do DLT.

Termin realizacji: wrzesień 2023r.
Zapisy na kurs ↓
✓ poprzez System Monitorowania Kształcenia https://smk2.ezdrowie.gov.pl/login
✓ w biurze projektu: nr +48 730 160 123 lub mailowo: kursy@wsm.klodzko.pl