prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys

prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys
PROREKTOR DS. STUDENTÓW

W 1970 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł magistra biologii w zakresie antropologii i biologii człowieka. Od ukończenia studiów pracuje na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej. W 1976 roku obronił pracę doktorską. W roku 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od roku 2017 jest tytularnym profesorem nauk medycznych.

W latach 2011-2018 roku kierował Katedrą i Zakładem Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Jest autorem i współautorem 264 pełnych publikacji naukowych. Brał czynny udział w 322 zjazdach i konferencjach naukowych. Jest autorem 6 podręczników oraz promotorem 10 prac doktorskich oraz kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich. Był członkiem Rady Redakcyjnej „Przeglądu Naukowego Kultury Fizycznej. Jest członkiem Editorial Board „Journal of Health Promotion and Recreation” oraz „Austin Journal of Anatomy”. Jest członkiem Komitetu Antropologii PAN oraz członkiem Oddziału Wrocławskiego Komitetu Ergonomii PAN.

Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, a także członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego. Od 1984 roku jest członkiem European Anthropological Assotiation (EAA), od 1987 roku należy do Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), od 1999 roku jest członkiem Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Scientes (AEM AMS). Działalność naukowa dotyczy szeroko pojętych zagadnień anatomii i morfologii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu prenatalnego i neonatalnego w ontogenezie człowieka.

W tym nurcie działalności można wyróżnić: badanie wpływu czynników egzo- i endogennych na prawidłowości rozwojowe w okresie pre- i postnatalnym człowieka. Metodologia badań nad wzrastaniem i rozwojem narządów i układów anatomicznych człowieka. Zagadnienie oceny wieku w okresie płodowym i noworodkowym człowieka. Trend sekularny we wczesnych fazach ontogenezy człowieka. Zastosowanie badań anatomicznych w praktyce klinicznej. Anatomia mikroskopowa. Paleoanatomia.

e-mail: bohdan.gworys@wsm.klodzko.pl

Czwartek 11-14
Piątek 9-14