prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

specjalności: biochemia, fizjologia, enzymologia

Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj zapoczątkował nowatorski  kierunek badań: enzymologię fizjologiczną.Stypendysta Roche institute of MolecularBiology, Nutley, NJ, USA, wykładowca Southern Illinois University, Carbondale,  Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracował z ośrodkami naukowymi w Getyndze i Lipsku.

Dorobek naukowy to około 100 prac i doniesień, wśród których 47 ukazało się w czasopismach z listy filadelfijskiej. Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj pracował w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii UW i 6 lat był Prezesem Towarzystwa Biochemicznego.

Zorganizował wiele spotkań naukowych biochemików m.in. polsko – ukraińskie Konferencje im. Jakuba Parnasa, Kongres Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych, przewodniczył komitetowi naukowemu przygotowanej z Izraelskim Towarzystwem Biochemicznym VIII Konferencji im. Parnasa. W dniu 10 lipca 2016 roku odbyła się zorganizowana przez profesora uroczysta Inauguracja X Konferencji im. J. K. Parnasa.