mgr Małgorzata Berkowska

Pani Małgorzata jest pielęgniarką, dydaktykiem medyczny oraz absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.Od lat związana ze szkolnictwem medycznym.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Pomocy Społecznej.

Pełni funkcję egzaminatora OKE we Wrocławiu oraz instruktora symulacji medycznej w MCSM. Uczestniczyła w konferencjach naukowych, w tym I Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku.