dr n.ekon. Magdalena Krawiec

dr n. ekon. Magdalena Krawiec
Założycielka Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku
Kanclerz Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

W 2009 r. ukończyła Studia I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona
w Legnicy na kierunku Zarządzanie i Marketing o specjalności rachunkowość i audyt wewnętrzny

Studia II stopnia ukończyła na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Zarządzenie o specjalności analiza finansowa (2011).

Studia doktoranckie ukończyła w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
W roku 2019 obroniła pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Studia podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia
ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu (2021).

Była Członkiem Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (2017).
Jest założycielką i dyrektorem szkół policealnych kształcących od 2009 r. młodzież i dorosłych na kierunkach medycznych w Medycznej Szkole Policealnej i Szkole Policealnej Medyk w Kłodzku.
W roku 2015 założyła Liceum Ogólnokształcące Medical.
W latach 2017-2022 pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na rzecz infrastruktury edukacyjnej, edukacji młodzieży, kształcenia dorosłych na poziomie szkolnictwa wyższego oraz szkolenia zawodowego wprowadzając innowacyjną współpracę nauki i biznesu na terenie Ziemi Kłodzkiej

Obszary zainteresowań dydaktycznych:
● ekonomia ● gospodarka ● zarządzanie ● marketing ● ochrona zdrowia ● zdrowie publiczne