mgr Barbara Giera – Kulawiak

Pani Barbara jest pielęgniarką, położną oraz absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca, Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku oraz Stacji Dializ Fressenius.
Ukończyła liczne kursy, szkolenia. Uzyskała tytuł: Specjalisty w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego. Uczestniczyła w konferencjach naukowych, w tym I Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku.
Prywatnie dumna mama Kacpra i Natalii.