dr n. o k.f. Iwona Wilk

Pani Iwona uzyskała tytuł Licencjat Fizjoterapii w 2006 roku, następnie w roku 2009
uzyskała tytuł Magistra Fizjoterapii. W 2014 r. obroniła pracę doktorską i
uzyskała stopień doktora nauk o kulturze fizycznej, aktualnie jest pracownikiem
Zakładu Masażu i Fizykoterapii, Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania
Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu i Wyższej Szkoły
Medycznej w Kłodzku. Posiada stopień nauczyciela mianowanego, jest
egzaminatorem egzaminów zawodowych kwalifikacji MED.10 – Technik
Masażysta, ukończyła liczne kursy, między innymi: pedagogiczny, drenaż
limfatyczny, masaż Shantala, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,
techniki powięziowe i punkty spustowe, elektromiografia powierzchniowa, dieta
bezglutenowa.

Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, między innymi: „Grupa
wsparcia dla osób z problemami pamięci- Niezapominajka”; „Cała Oleśnica
Biega”; „Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”.
Autorka i współautorka ponad 50 prac dotyczących zastosowania i oceny
efektywności masażu tensegracyjnego w różnych jednostkach chorobowych,
opublikowanych w kraju i zagranicą.