dr n. med. Norbert Krajczy

Dr n. med. Norbert Krajczy ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał pod kierunkiem dr med. G. Buraka w 1982 r. oraz z organizacji ochrony zdrowia w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w 1989 r.

W 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Poznaniu, po obronie rozprawy doktorskiej pt. “Ultrasonograficzna ocena masy płodu w ciąży donoszonej o przebiegu fizjologicznym”, promotorem był Prof. T. Pisarski. Od 1978 roku pracuje w ZOZ w Nysie, od 1991 roku na stanowisku dyrektora, a od 1997 roku jest też ordynatorem oddziału ginekologiczno – położniczego tego Szpitala. Pod jego kierunkiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, napisano i obroniono ponad 100 prac licencjackich, specjalizację z organizacji ochrony w służbie zdrowia uzyskało 17 lekarzy, a siedmiu z zakresu ginekologii i położnictwa. W roku akademickim 2015/2016, Dziekan w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku.

Po reformie samorządowej i utworzeniu Województwa Opolskiego był w latach 1998 – 2002 pierwszym Przewodniczącym Sejmiku Województwa Opolskiego. W latach 2007 – 2012 był Senatorem RP VII kadencji. W wyborach do samorządu wojewódzkiego w listopadzie 2014 roku uzyskał największą ilość głosów – ponad 12 tysięcy. Przewodniczący Sejmiku obecnej V Kadencji oraz Przewodniczący Komisji Rodziny Zdrowia i Spraw Społecznych. Członek Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wyróżniony dyplomem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Menadżer Roku 2013 w ochronie zdrowia wg Ministerstwa Zdrowia. Otrzymał wiele wyróżnień i nagród resortowych.