dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych n.t. „Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położnych w zakresie doskonalenia zawodowego na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w latach 2000-2009”. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Wydział Nauk Historyczno-Pedagogicznych kierunek Pedagogika pracy specjalność Nadzór i kierowanie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu im. Piastów Śląskich kierunek położnictwo.

Położna, ukończyła specjalizację zawodową dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych w Opolu.  Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) Wydział Zarządzania i Informatyki Menedżerskie Studia „Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej” oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii kierunek Prawo pracy i prawo socjalne specjalność organizacja pomocy społecznej oraz  Studium marketingu i zarządzania jakością w jednostkach ochrony zdrowia.

Od wielu lat poprze udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach nabywała doświadczenie w zakresie zarządzania jakością w ochronie zdrowia, nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia oraz w zakresie administracji samorządowej. Pracowała zawodowo jako: położna, pracownik administracji zakładu opieki zdrowotnej, doradca zawodowy w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku,  a obecnie od 14 lat w administracji samorządowej na stanowisku Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Współpracuje z samorządem zawodowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu.

Od wielu lat związana z prowadzeniem działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w modułach: etyka, deontologia, rozwój zawodowy, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, zakażenia w placówkach ochrony zdrowia, organizacja systemu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, teorie pielęgnowania, dydaktyka z elementami edukacji medycznej. Autorka programów kształcenia: kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, kurs specjalistyczny dla położnych „Podstawy diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii”, kurs specjalizacyjny dla pielęgniarek w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, kurs specjalizacyjny dla położnych w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego, kurs specjalistyczny dla pielęgniarek „Profilaktyka chorób piersi”.

Aktywnie uczestniczy w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących zdrowia publicznego, ochrony zdrowia i promocji zdrowia, inicjuje i realizuje programy promocji zdrowia.