16 rocznica wstąpienia do UE

Dzisiaj mija 16 lat odkąd Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dzięki integracji ze wspólnotą Polacy stali się częścią wielkiej społeczności europejskich narodów.
Unia Europejska zapewniła wszystkim państwom członkowskim poziom dobrobytu, jakiego nigdy wcześniej nie było, swobodę przemieszczania się, możliwości mieszkania i pracy w krajach Unii.
Integracja stworzyła również możliwość wymian młodzieży umożliwiających poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie umiejętności, zrozumienie zasad demokracji i idei zjednoczonej Europy.
Czerpmy satysfakcję z bycia Europejczykami!!!