Wychowanie fizyczne w szkole

Nazwa kursu szkolenia: Wychowanie fizyczne w szkole
Opcjonalnie do wyboru: trener personalny, taniec, psychodietetyka
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uprawnienia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nauczycielom innych przedmiotów zdobycie uprawnień do nauczania wychowania fizycznego. Dodatkowo umożliwiają zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które można wykorzystać zarówno w pracy pedagogicznej w szkole jak i do samodzielnej kariery.
Studia podyplomowe Trener personalny – przygotowują do podjęcia działań indywidualnych i grupowych z osobami
w różnym wieku i różnych poziomach sprawności fizycznej w zakresie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
i prowadzenia własnej działalności.
Studia podyplomowe Taniec – przygotowują do prowadzenia zajęć z zastosowaniem różnorodnych form tanecznych
z osobami w różnym wieku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży i prowadzenia własnej działalności.
Studia podyplomowe  Psychodietetyka – słuchacz zostanie wyposażony w wiedzę i zdobędzie umiejętności rozpoznawania chorób dietozależnych w celu udzielania pacjentowi odpowiednich porad z zakresu dietetyki z wykorzystaniem dodatkowej wiedzy psychologicznej w zakresie zachowań jedzeniowych. Ponadto uzyska uprawnienia do prowadzenia własnej poradni.
Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
Wychowanie fizyczne:
Studia trwają: 3 semestry – 350 godzin  (w tym 60 godzin praktyk)
Trener personalny:
Studia trwają: 2 semestry – 210 godzin
Taniec:
Studia trwają: 2 semestry – 200 godzin
Psychodietetyka:
Studia trwają: 2 semestry – 265 godzin
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
Wychowanie fizyczne: opłata za semestr 1000 zł semestr (możliwość rat)
Trener personalny: opłata za semestr 1100 zł / absolwenci kierunku WF  900 zł
Taniec: opłata za semestr 1200zł / absolwenci kierunku  WF 1000 zł
Psychodietetyka: opłata za semestr  1750 zł/absolwenci kierunku  WF 1400 zł
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 3 – semestralnych studiów podyplomowych
(zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga: Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.