WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA NAWIĄZANA Z SUKCESEM

W dniu 19 września w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku gościliśmy kadrę kierowniczą z zaprzyjaźnionej uczelni Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola z Hradec Králové https://www.zshk.cz/

Skład delegacji:
• PaedDr. Soňa Lamichová
• Mgr. Jana Hermanova

Wizyta zorganizowana została w ramach porozumienia pomiędzy dwiema uczelniami. Jej głównym celem było omówienie zasad realizacji programu wymiany studentów i kadry uczelni.

Partnerzy zostali oprowadzeni po uczelni. Duże zainteresowanie wzbudziło wyposażenie pracowni pielęgniarskiej, pracowni ratownictwa medycznego, pracowni kosmetologii, laboratorium biochemii. W trakcie spotkania omówiono ogólne zasady funkcjonowania Uczelni w Polsce oraz organizację kolejnych spotkań w ramach współpracy.