Studia Podyplomowe – Wrocław

STUDIA PODYPLOMOWE - WROCŁAW

Miejsce prowadzenia studiów:

Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Centrum Studiów Podyplomowych we Wrocławiu

ul.Worcella 25-27,  50-448 Wrocław

Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA CENA ZA SEMESTR
1. Nauczanie języka angielskiego / niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1200 zł
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1300 zł
3. Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1000 zł
4. Edukacja i rehabilitacja osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Autyzmem. - czytaj więcej
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1400 zł
5. Pedagogika specjalna w edukacji włączającej praca z uczniem ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera - czytaj więcej...  3 semestry 1100 zł
7. Pedagogika lecznicza - czytaj więcej... 2 semestry 1100 zł
9. Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy. - czytaj więcej...
3 semestry 1200 zł
9. Logopedia. - czytaj więcej...

Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4 semestry 1350 zł
10. Neurologopedia - czytaj więcej...
(tylko dla logopedów)Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1325 zł
11. Technika w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1100 zł
12. Etyka w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1100 zł
13. Chemia w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1200 zł
14. Fizyka w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry
ostatnie wolne miejsca
1200 zł
15. Geografia w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1200 zł
16. Biologia w szkole. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1200 zł
17. Edukacja dla bezpieczeństwa. - czytaj więcej... 3 semestry 1100 zł
18. Informatyka i programowanie. - czytaj więcej...
3 semestry 1300 zł
19. Wychowanie fizyczne w szkole. - czytaj więcej... 3 semestry 1200 zł
20. Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia. - czytaj więcej... 3 semestry
ostatnie wolne miejsca!
1100 zł
21. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1100 zł
22. Przygotowanie pedagogiczne. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1150 zł
23. Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy
i postępowania administracyjnego. - czytaj więcej...
2 semestry 1300 zł
24. Psychodietetyka. - czytaj więcej...
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
3 semestry 1850 zł
25. Zarządzanie zdrowiem publicznym i promocja zdrowia. - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł
26. Gerontologia i organizacja opieki długoterminowej nad osobami starszymi. - czytaj więcej...
2 semestry 1200 zł
27. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. - czytaj więcej...
2 semestry 1200 zł
28. Historia - czytaj więcej...
2 semestry 1200 zł