Studia Podyplomowe – Kłodzko

STUDIA PODYPLOMOWE - KŁODZKO

Miejsce prowadzenia studiów:

Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku
Centrum Studiów Podyplomowych w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8

tel. 74 867 13 02,
tel. kom. 531 604 500

e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

 

KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA CENA ZA SEMESTR
1. Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. - czytaj więcej...
3 semestry 1000 zł
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. - czytaj więcej... 3 semestry 1000 zł
3. Bibliotekoznawstwo z biblioterapią. - czytaj więcej 2 semestry 850 zł
4. Integracja sensoryczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. - czytaj więcej 2 semestry 1600 zł
5. Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie 

(dawna nazwa Oligofrenopedagogika) - czytaj więcej...

2 semestry 1400 zł
6. Pedagogika specjalna w edukacji włączającej praca z uczniem

ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera. - czytaj więcej...

2 semestry 1400 zł
 7. Pedagogika lecznicza z elementami Arteterapii. - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł
8. Logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy. - czytaj więcej...
4 semestry 1200 zł
9. Neurologopedia - czytaj więcej...
(tylko dla logopedów)Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2 semestry 1325 zł
10. Technika w szkole. - czytaj więcej...
3 semestry 1100 zł
11. Biologia w szkole. - czytaj więcej... 3 semestry 1200 zł
12. Edukacja dla bezpieczeństwa.  - czytaj więcej... 3 semestry 1200 zł
13. Wychowanie do życia w rodzinie z promocją zdrowia. - czytaj więcej... 2 semestry 1300 zł
14. Doradztwo zawodowe z elementami coachingu. - czytaj więcej... 2 semestry 1300 zł
15. Przygotowanie pedagogiczne. - czytaj więcej...
DODATKOWO: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
3 semestry 1150 zł
16. Organizacja i zarządzanie w oświacie z elementami prawa pracy
i postępowania administracyjnego. - czytaj więcej...
 
2 semestry 1300 zł
17. Psychodietetyka. - czytaj więcej... 3 semestry 1850 zł
18. Dietetyka w sporcie - czytaj więcej...
2 semestry 1850 zł
19. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia. - czytaj więcej... 2 semestry 1200 zł
20. Resocjalizacja - czytaj więcej...
2 semestry 1200 zł
21. Socjoterapia - czytaj więcej...
2 semestry 1300 zł
22. Terapia pedagogiczna - czytaj więcej...
2 semestry 1300 zł
23. Historia - czytaj więcej...
2 semestry 1200 zł
24. Surdopedagogika - czytaj więcej...
2 semestry 1400 zł
25. Tyflopedagogika - czytaj więcej...
2 semestry 1400 zł