Studia Licencjackie – Rekrutacja

STUDIA LICENCJACKIE
I STOPNIA - REKRUTACJA

Wymagane dokumenty
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia (licencjackie)
składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości

2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia

3) ankietę osobową

4) jedną aktualną kolorową fotografię Kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi
przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów

5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar
300 x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 megabajt) – fotografia jest konieczna
do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej
(w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail:
dziekanat@wsm.klodzko.pl)

6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań
do studiowania na wybranym kierunku
(skierowanie na badania prosimy odebrać w Dziekanacie)

7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul. Okrzei 8, 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek

ZAPRASZAMY NA NASTĘPUJĄCE KIERUNKI STUDIÓW:

PIELĘGNIARSTWO Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE Studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

 

KOSMETOLOGIA Studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie).

 

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.klodzko.pl lub osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
w Dziekanacie WSM w Kłodzku. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani
są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja o rekrutacji na studia
oraz rekrutacja cudzoziemców:
tel. 48 74 867 13 02, 48 531 604 500
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl