Studia II stopnia – Rekrutacja

STUDIA PODYPLOMOWE - REKRUTACJA

Zapraszamy na studia stacjonarne/ niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunek PIELĘGNIARSTWO.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia ( magisterskie ) składają w Dziekanacie Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku następujące dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

2) kwestionariusz zawierający podanie o przyjęcie na studia

3) ankietę osobową

4) jedną aktualną kolorową fotografię Kandydata zgodną z wymaganiami obowiązującymi
przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów

5) fotografię kandydata w wersji elektronicznej na nośniku (format jpg, 300 DPI wymiar
300 x375 pikseli, maksymalny rozmiar pliku – 1 megabajt) – fotografia jest konieczna
do uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej
( w razie problemów z wgraniem zdjęcia prosimy je przesłać na adres e- mail:
dziekanat@wsm.klodzko.pl)

6) zaświadczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań
do studiowania na wybranym kierunku(skierowanie na badania prosimy odebrać
w Dziekanacie)

7) kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Nr konta bankowego:
08 1090 2327 0000 0001 3581 9942

Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku , ul.Okrzei 8 , 57-300 Kłodzko

Tytuł:
imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek

Rekrutacja na studia prowadzone przez WSM w Kłodzku odbywa się na podstawie zapisów prowadzonych elektronicznie w systemie rejestracji online na stronie internetowej Uczelni: www.wsm.klodzko.pl lub osobiście poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
w Dziekanacie WSM w Kłodzku. Po dokonaniu rejestracji online Kandydaci zobowiązani są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja o rekrutacji na studia
oraz rekrutacja cudzoziemców:
tel. 48 74 867 13 02, 48 531 604 500
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl