SAMORZĄD STUDENCKI

SAMORZĄD STUDENCKI
SAMORZĄD STUDENCKI WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ W KŁODZKU:

Zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym samorząd studencki tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię.
Samorząd jest prawnym reprezentantem ogółu studentów przed władzami uczelni i jednostkami zewnętrznymi.
Samorząd studencki prowadzi na terenie uczelni działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Reprezentuje studentów na posiedzeniach Senatu. Aktywnie uczestniczy w imprezach, wydarzeniach i akcjach promujących zdrowie i naukę.

Chcesz do nas dołączyć i czynnie brać udział w życiu uczelni, jesteś aktywny i kreatywny? – dołącz od nas!

 

  1. Przewodnicząca – Elwira Żółtańska;
  2. Wiceprzewodnicząca – Dominika Kachel;
  3. Sekretarz – Dorota Sieroń;
  4. Skarbnik – Alicja Hamela;
  5. Członkowie:
    – Tomasz Cecot,
    – Tomasz Wojewodzic.

@: samorzad@wsm.klodzko.pl

Elwira Żółtańska

Elwira Żółtańska

Przewodniczący
Dominika Kachel

Dominika Kachel

Wiceprzewodniczący
Dorota Sieroń

Dorota Sieroń

Sekretarz
Alicja Hamela

Alicja Hamela

Skarbnik
Tomasz Cecot

Tomasz Cecot

Członek Samorządu Studentów
Tomasz Wojewodzic

Tomasz Wojewodzic

Członek Samorządu Studentów