Rytmika i taniec z choreoterapią w wychowaniu muzyczno – ruchowym dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cel / Adresaci
Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca. W trakcie studiów każdy uczestnik pod kierunkiem specjalistów wykona portfolio zawierające m.in. scenariusze atrakcyjnych zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem ruchu, zajęć umuzykalniających, choreografie, projekty, prezentacje artystyczne, propozycje ciekawych zajęć włączania ruchu i muzyki do zajęć muzycznych, wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych. Ponadto pozna metody i techniki wspierające poznawczy, ruchowy i emocjonalny rozwój dziecka i zostanie przygotowany do prowadzenia terapii przez taniec i ruch.

Zapraszamy: nauczycieli oraz osoby posiadające dyplom
ukończenia studiów wyższych I stopnia lub II stopnia
i przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania studiów:
Studia trwają – 3 semestry :
(przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
350 godzin (w tym 60 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1100 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykładowcy to praktycy w specjalnościach: artystycznej i muzycznej, terapeuci oraz dyplomowani instruktorzy tańca
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość korzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.