Psychodietetyka

Cel ogólny studiów: Wyposażenie w wiedzę i zdobycie umiejętności
rozpoznawania chorób dietozależnych w celu
udzielania odpowiednich porad z zakresu
właściwego odżywiania jako elementu
utrzymania zdrowia i leczenia choroby
z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej
Ponadto uzyskanie uprawnień do prowadzenia własnej
poradni. Dodatkowo wprowadzono blok programowy
z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Adresaci studiów: Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół
wyższych zainteresowanych prawidłowym żywieniem
człowieka.
Czas trwania studiów:
2 semestry
290 godzin i 40 godz. praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji)
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z obrony
pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1850 zł- semestr
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 2 – semestralnych studiów
podyplomowych(zgodnie z Ustawą Prawo
o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania
dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy .
Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.