Pedagogika lecznicza

Cel / Adresaci
Studia dają kwalifikacje do edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży przewlekle chorych lub z dysfunkcjami narządów ruchu. Przygotowują do specjalistycznej pracy w placówkach oświatowych, nauczaniu indywidualnym oraz w jednostkach oświatowych funkcjonujących w podmiotach leczniczych. .
Zapraszamy nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających przygotowanie pedagogiczne.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania pedagogicznego możecie je uzyskać w naszej uczelni. Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym.
Czas trwania studiów:
2 semestry

290 godzin (+120 godz. praktyk)

Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa: Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.