Neurologopedia

Cel / Adresaci
Studia podnoszą kwalifikacje zawodowe logopedy umożliwiając uzyskanie specjalności neurologopedycznej. Przygotowują do leczenia zaburzeń mowy wynikających z chorób neurologicznych czyli diagnostyki, badania i terapii tych zaburzeń zarówno u dzieci jak i u dorosłych.
Studia kierowane są wyłącznie do osób posiadających wykształcenie logopedyczne
Czas trwania studiów:
Czas trwania studiów :350 godzin ( +60 godzin praktyk dla nauczycieli)
(+150 godzin praktyk dla pozostałych osób)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji.
Warunki uzyskania świadectwa: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z
egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia 2 – semestralnych studiów podyplomowych – (zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie Wyższym)
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.