Nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cel / Adresaci
  
Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania języka
angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i klasach I-III.Na studia zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej posiadających świadectwo znajomości języka obcego
(Certyfikat na poziomie B2), absolwentów filologii angielskiej lub niemieckiej
oraz absolwentów studiów I lub II stopnia, znających język angielski lub niemiecki na poziomie co najmniej B2.
Czas trwania studiów:
3 semestry w 1 rok
360 godzin + 150 godz. praktyk
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania świadectwa:
Absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Cena studiów podyplomowych:
1200 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:
osobiście: Wrocław, ul. Worcella 25-27
telefonicznie: 534 553 558
e-mail: wroclaw.podyplomowe@wsm.klodzko.pl
Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.