Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Nazwa kursu szkolenia: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
Dodatkowo: zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Cel ogólny kursu/szkolenia: Uprawnienia do nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkola i klas I-III. Rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli nakłada obowiązek oprócz ukończenia studiów podyplomowych posiadanie świadectwa znajomości języka angielskiego zgodnie z treścią Załącznika do obowiązującego ROZPORZĄDZENIA MEN W SPRAWIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
Dla chętnych kurs przygotowawczy do egzaminu. Dodatkowo wprowadzono blok programowy z zakresu wiedzy niezbędnej dla każdego nauczyciela tj. zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabór: trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
3 semestry
340 godzin (w tym 60 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Zajęcia odbywają się:
co 2 tygodnie w formie zjazdów sobotnio – niedzielnych
lub w tygodniu popołudniami  (do ustalenia z grupą)
możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1000 zł semestr (możliwość rat)

Opłata za egzamin potwierdzający znajomości języka angielskiego – 490 zł
(tylko dla chętnych)

Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość zapewnienia posiłków na miejscu podczas trwania studiów.
Możliwość zmiany terminów zjazdu w porozumieniu z całą grupą.
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
Uwaga:
Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonego na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców – pomagamy w pozyskaniu dofinansowania.