Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cel / Adresaci
  
Celem studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego w przedszkolu i klasach I-III. Rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli nakłada obowiązek oprócz ukończenia studiów podyplomowych posiadanie świadectwa znajomości języka obcego
(Certyfikat na poziomie B2). .
Na studia zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej oraz absolwentów filologii angielskiej.WAŻNE! Do kształcenia na studiach podyplomowych
nie jest konieczne zatrudnienie w charakterze nauczyciela.
Jeśli nie posiadacie Państwo przygotowania
pedagogicznego możecie je uzyska
w naszej
uczelni.
Informacja: Studia podyplomowe- Przygotowanie
pedagogiczne.trwa cały rok – decyduje kolejność zgłoszeń
Czas trwania studiów:
3 semestry (przy zwiększonej intensywności nauki) – 1 rok
340 godzin (w tym 60 godz. praktyk)
Organizacja studiów: Do ustalenia z grupą.
Możliwość kilkudniowego zjazdu 4-5 dni w czasie wakacji
Warunki uzyskania dyplomu: Uzyskanie absolutorium z programu kształcenia
na podstawie zaliczenia wszystkich przedmiotów
i praktyk oraz otrzymanie pozytywnej oceny z
obrony pracy dyplomowej.
Cena studiów podyplomowych:
1000 zł semestr (możliwość rat)
Osoby prowadzące:
Wykwalifikowana kadra dydaktyczna składająca się z nauczycieli akademickich i praktyków
Uczestnik otrzymuje:
Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów kwalifikacyjnych (zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.
DOFINANSOWANIE! Informujemy, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na studia podyplomowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Urzędzie Pracy. Deklarujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania.