Kurs dla Kandydatów na wychowawców kolonii.

Nazwa kursu: Kurs dla Kandydatów na wychowawców kolonii.
Cel / Adresaci
Celem jest uzyskanie uprawnienia do pracy jako wychowawca i opiekun na koloniach, obozach koloniach,
Oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży.
Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie średnie
Czas trwania kursu:
36 godzi
Organizacja: Do ustalenia grupą.
Warunki uzyskania dyplomu: Uczestnictwo we wszystkich zajęciach oraz pozytywny wynik z egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu.
Cena:
120 zł
STUDENCI I ABSOLWENCI WSM – 60 zł
Uczestnik otrzymuje:
Zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego
do pracy jako opiekun na koloniach, obozach koloniach, oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży. zgodne
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zgłoszenia:
Dogodne formy zapisu:

osobiście: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8
telefonicznie: 74 86 71 302
e-mail: dziekanat@wsm.klodzko.pl

studiapodyplomowe@wsm.klodzko.pl

Dodatkowo:
Możliwość skorzystania z akademickiej bazy noclegowej.