WłADZE UCZELNI

REKTOR

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj

Specjalności: biochemia, fizjologia, enzymologia Prof. dr hab. Andrzej Dżugaj zapoczątkował nowatorski  kierunek badań: enzymologię fizjologiczną.Stypendysta Roche institute of MolecularBiology, Nutley, NJ, USA, wykładowca Southern Illinois University, Carbondale,  Politechniki Wrocławskiej, Akademii Medycznej i Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracował z ośrodkami naukowymi w Getyndze i Lipsku. Dorobek naukowy to około 100 prac i doniesień, wśród których 47 ukazało się […]

PROREKTOR DS. NAUKI I ROZWOJU

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

dr n. med. Norbert Krajczy

Dr n. med. Norbert Krajczy ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał pod kierunkiem dr med. G. Buraka w 1982 r. oraz z organizacji ochrony zdrowia w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w 1989 r. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Akademii […]

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

dr n. hum. Mariusz Skrzypczyk

   Studia historyczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego – magisterium r. 1980, podyplomowe studia filozoficzno-etyczne na Uniwersytecie Opolskim w latach 1993-1995. Wieloletni nauczyciel historii w szkołach : podstawowej, gimnazjum i noworudzkim LO. W latach 2009-2015 dyrektor Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku.      W latach 1995-1998 we współpracy z Kuratorium Oświaty ówczesnego […]

PRODZIEKAN DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku

dr n. hum. Małgorzata Felcenloben

Dr n. hum. w zakresie pedagogiki. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych n.t. „Aktywność edukacyjna pielęgniarek i położnych w zakresie doskonalenia zawodowego na obszarze działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu w latach 2000-2009”. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego Wydział Nauk Historyczno-Pedagogicznych kierunek Pedagogika pracy specjalność Nadzór i kierowanie oraz Akademii […]