UNIWERSYTET III WIEKU

 

Stowarzyszenie „Uniwersytet III wieku – Kłodzko” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

 

Ramowy program działania stowarzyszenia „uniwersytet iii wieku- kłodzko” w roku akademickim 2016/2017.

 

 

Program Uniwersytetu III Wieku – Kłodzko na marzec 2017, kwiecień 2017,…

 

 

Porozumienie w sprawie objęcia przez Wyższą Szkołę Medyczną w Kłodzku patronatem naukowym Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku – Kłodzko zawarte w dniu 9 grudnia 2016r.

 
 

Uniwersytet III Wieku – Kłodzko współpracuje z instytucjami i organizacjami. 

 

Uniwersytet III Wieku- Kłodzko, nazywany dalej UIIIW – funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku- Kłodzko na podstawie Statutu... 

 

STOWARZYSZENIE „ UNIWERSYTET III WIEKU- KŁODZKO”
ul. Ignacego Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

 
 

Zarząd Uniwersytetu III Wieku – Kłodzko zaprasza słuchaczy w dniach 20-21.05. 2017r.na autobusową wycieczkę do Pragi.