Koło naukowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe
„Aureamediocritas”
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Medyczna
Ul. Okrzei 8, Kłodzko

 

 

Celami Studenckiego Koła Naukowego„Aureamediocritas” są:

1. Rozwijanie i wspomaganie zainteresowań studentów umożliwiające poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, fizjoterapią, kosmetologią i innymi zagadnieniami medycznymi.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych.
3. Rozwijanie życia naukowego wśród studentów.
4. Promowanie Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku.
5. Prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji i materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami (stworzenie bazy materiałów z zakresu kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia i kosmetologia, przydatnych w nauce oraz pracy zawodowej).
6. Podejmowanie działań i współpraca na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie.
7. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej (przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych).
8. Integracja środowiska uczelnianego.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

Koło realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszenie osób zainteresowanych tematyką z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.
2. Organizowane spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z szeroko rozumianą dziedziną medyczną (konferencje, wykłady, seminaria, debaty, warsztaty).
3. Kreowanie nowych przedsięwzięć (pokazy, wystawy, szkolenia) i wspieranie innych przedsięwzięć w instytucjach i ośrodkach o charakterze medycznym w zakresie wybranych działań prospołecznych.
4. Prowadzenie działalności popularyzującej dorobek SKN między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie:
- raportów z badań,
- prac członków Koła,
- wszelkich innych materiałów związanych z indywidualną lub zespołową działalnością członków Koła.
5. Współdziałanie z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi oraz instytucjami prowadzącymi działalność w dziedzinie fizjoterapii jak również organizacjami pozarządowymi i społecznymi zainteresowanymi współdziałaniem w rozwiązywaniu problemów fizjoterapii i rehabilitacji.

 

Materiały do pobrania:

- wniosek o przyjęcie do Studenckiego Koła Naukowego

 

Prezes Studenckiego Koła Naukowego Alicja Jeremicz