Zajęcia praktyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

  • W symulowanych salach dydaktycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do symulacji medycznej m.in.

- Specjalistyczne fantomy medyczne do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej w zaawansowanych Medycznych Czynnościach Ratunkowych

- Fantom urazowy wyposażony w sztuczne obrażenia wewnętrzne i zewnętrzne

- Fantomy noworodka, niemowlaka, dzieci, dorosłych, symulacja zadławienia

- Fantomy do przetaczania płynów i podaży leków

- Specjalistyczny sprzęt monitorujący główne funkcje życiowe, defibrylatory, monitory EKG

- Fantomy anatomiczne głównie do zaopatrywania dróg oddechowych poprzez intubację, kaski krtaniowe, I-Gel, rurki krtaniowe, rurki nosowo gardłowe, rurki ustno gardłowe itp.

- Respiratory manualne oraz automatyczne

- Torby medyczne oraz sprzęt wykorzystywany a Ambulansach Państwowego Ratownictwa Medycznego...

  • Na basenie
  • Zimowy obóz sprawnościowy

- Bezpieczeństwo w górach w okresie zimowym i letnim

- Zapoznanie się ze sprzętem wspinaczkowy i alpinistyczny

- Organizacja akcji ratowniczej w górach w różnych warunkach pogodowych

- Podstawy wspinaczki górskiej, ćwiczenia ze sprzętem alpinistycznym

- Techniki zabezpieczenia i transportu poszkodowanego w górach

- Dotarcie do poszkodowanego zabezpieczenie i ewakuacja – szkolenie lawinowe

- Współdziałanie z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (GOPR)

- Ocena zagrożenia lawinowego

- Poruszanie się za pomocą nart skiturowych

  • Letni obóz sprawnościowy

- Bezpieczeństwo w wodzie i na lądzie

- Zapoznanie i ćwiczenia ze sprzętem i technikami ratowniczymi

- Chwyty ratownicze, style ratownicze, holowanie, nurkowanie

- Wyciąganie poszkodowanego na brzeg,

- Symulacje akcji ratowniczej w wodzie i na lądzie

- Współdziałanie z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (WOPR)