Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Anatomia

Biochemia

Biofizyka

Biologia i mikrobiologia

Fizjologia

Patofizjologia

Farmakologia

Higiena i epidemiologia

Dydaktyka

Psychologia

Socjologia

Propedeutyka prawa

Metodologia badań

Zdrowie publiczne i jego aspekty międzynarodowe

Pierwsza pomoc

Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej

Bezpieczeństwo, higiena pracy i ergonomia

Demografia

Biostatystyka

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, polityka społeczna i zdrowotna

Podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania

Kwalifikowana pierwsza  pomoc

Język angielski/język niemiecki

Basen/samoobrona

Podstawy filozofii/podstawy logiki

Podstawy ochrony środowiska/diagnostyka laboratoryjna

Podstawy żywienia człowieka/edukacja żywieniowa

Psychologia w ratownictwie/podstawy pomocy psychologicznej

Genetyka

Podstawowa opieka zdrowotna

Państwowa Straż Pożarna

Toksykologia

Medyczne czynności ratunkowe

Medycyna ratunkowa

Chirurgia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Psychiatria

Medycyna sądowa

Język migowy

Nowoczesne techniki diagnostyczne/diagnostyka obrazowa

Obóz sprawnościowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Intensywna terapia

Neurologia

Położnictwo i ginekologia

Traumatologia narządów  ruchu

Medycyna katastrof

Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy

Seminarium licencjackie

Medycyna pola walki/pomoc humanitarna

Ratownictwo wysokościowe/podstawy kryminalistyki

Ratownictwo wodne/komunikacja interpersonalna

Ratownictwo górskie/zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Praktyka w ZRM