Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

  • Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze (JRG) Państwowej Straży Pożarnej (PSP)

- Zasady bezpieczeństwa w poszczególnych strukturach PSP

- Zapoznanie się organizacją ratownictwa w strukturach PSP oraz funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG)

- Nabycie wiedzy z zakresu specyfiki działania grup ratownictwa specjalistycznego w PSP

- Zapoznanie się z wyposażeniem i standardami postępowania oraz pełną dokumentacją w KSRG

- Zapoznanie się z zestawem ratowniczym PSP

- Rola i zasady koordynatora medycznych działań ratunkowych komendy wojewódzkiej i powiatowej PSP

- Zasadami współdziałania JRG z ZRM

 

  • Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)

- Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- Zapoznanie się z zasadami korzystania z wyposażenia medycznego oraz leków w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

- Udział w wykonywaniu procedur ratunkowych pod nadzorem lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

- Udział w zabiegach medycznych wykonywanych we wszystkich obszarach SOR

 

  • Dysponent zespołów ratownictwa medycznego (ZRM)

- Praktyki w Stacji Pogotowia Ratunkowego i w Zespołach Ratownictwa Medycznego

- Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji medycznej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zespole Ratownictwa Medycznego

- Zapoznanie się z zasadami pracy dyspozytora medycznego oraz przyjmowanie wezwań pod nadzorem dyspozytora medycznego

- Zapoznanie się z zasadami korzystania ze sprzętu ratowniczego oraz leków będących na wyposażeniu ambulansów Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstawowego i Specjalistyczego

- Udział w wyjazdach interwencyjnych i branie udziału w procedurach ratunkowych

- Udział w medycznych czynnościach ratunkowych u chorych w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

 

Praktyki zawodowe prowadzone są zgodnie z głównymi zasadami praktyk zawodowych dostępnych w regulaminie WSM w Kłodzku.

 

Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają wiedzę teoretyczną jak i  praktyczną którą będą mogli w pełni wykorzystać w swojej pracy zawodowej