Organizacja studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Czas trwania: 3 lata – 6 semestrów (rozpoczęcie kształcenia październik)

 

Forma studiów:

  • Stacjonarna - (poniedziałek - piątek)
  • Niestacjonarna - (co 2 tygodnie- piątek, sobota, niedziela)

 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku.

Zajęcia teoretyczne są prowadzone w odpowiednio wyposażonych  salach dydaktycznych.