O kierunku Ratownictwo Medyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie

 

Studiując u nas Ratownictwo medyczne inwestujesz we własne zdrowie i wiedzę.  Stoisz na straży życia ludzkiego.

 

Celem kształcenia na studiach I stopnia jest profesjonalne przygotowanie przyszłych ratowników medycznych do pracy w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego Ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego tzw. ZRM -Zespoły Ratownictwa Medycznego to system udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.  Podstawę działania Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 Nr 191 poz. 1410 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. W kształceniu z zakresu ratownictwa medycznego mamy wieloletnie doświadczenie, ponieważ w ramach Medycznego Studium Zawodowego, zgodnie z wówczas obowiązującymi wymogami, wykształciliśmy ratowników medycznych na poziomie policealnym.

 

Kierunek Ratownictwo Medyczne na naszej uczelni powstał w 2014 r. po wprowadzeniu zmian prawnych obowiązujących od 2013 r., zgodnie z którymi, aby zostać ratownikiem medycznym należy ukończyć studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.

 

Dla kogo są studia na kierunku ratownictwo medyczne?

Ratownictwo Medyczne możesz studiować, jeżeli posiadasz pozytywnie ukończoną maturę. Musisz wiedzieć, że dopasowanie zawodu do swojej osobowości w przypadku ratownictwa medycznego, to najważniejsza rzecz, aby odnosić sukcesy w tej pracy. Pamiętaj więc, że aby zostać ratownikiem medycznym trzeba utrzymywać stałą i wysoką sprawność fizyczną, logicznie myśleć w sytuacjach stresowych, być spokojnym i odpowiedzialnym. Nie możesz bać się ryzyka i podejmowania trudnych decyzji. Co najważniejsze  aby być ratownikiem medycznym musisz chcieć  nieść pomoc innym i być skłonnym do poświęceń.

 

Ratownik medyczny to zawód, w który wpisana jest odpowiedzialność za ratowanie życia ludzkiego, dlatego współpracujemy z wybitnymi specjalistami o międzynarodowej sławie.  Posiadamy profesjonalny sprzęt medyczny, a praktyki organizujemy w najlepszych placówkach służby zdrowia.

 

Wyobraź sobie, że aby w pełni przygotować Ciebie do zawodu w ramach studiów organizujemy obozy sprawnościowe, narciarskie, naukę nurkowania, zajęcia na hali sportowej i kurs samoobrony. Jesteśmy też współorganizatorami międzynarodowych ćwiczeń ratowniczych na różnych szczeblach.

 

Spełnienie wymagań związanych ze specyfiką pracy ratownika medycznego zobowiązuje również do ciągłego dokształcania się, a co za tym idzie zdobywania lepszych kwalifikacji. Naszym absolwentom oferujemy kontynuowanie kształcenia na kursach na specjalnych warunkach: rabaty, możliwość opłat ratalnych.  Prowadzimy m.in. kursy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (120 punktów edukacyjnych), zgodnie z wymogami ustawy o PRM (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych).

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
Pogotowiu ratunkowym; Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i innych oddziałach szpitalnych; Służbach mundurowych:  Wojsko; Straż Pożarna; Straż Graniczna; Górskim pogotowiu ratunkowym; Lotniczym pogotowiu ratunkowym; Prywatnych firmach medycznych; Prywatnych firmach transportujących pacjentów; Placówkach szkoleniowych; Na terenie zakładów produkcyjnych, utrzymujących jednostki ratunkowe; Placówkach szkoleniowych; Na koloniach i obozach młodzieżowych; Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą