Zajęcia praktyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

- w symulowanych nowoczesnych salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej

- oddziałach szpitalnych takich jak: chirurgii ogólnej, wewnętrznym, dziecięcym, OIOM, szpitalnym oddziale ratunkowym, neurologicznym, psychiatrycznym, paliatywnym, położniczo-noworodkowym, ginekologicznym,

-POZ,

 

Wymiar  zajęć praktycznych

Rok studiów I , semestr I

Lp.

Przedmiot

 

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

 

Placówka

1

Promocja Zdrowia

 

20

 

Medycyna Szkolna, O/szpitalne, POZ

 

Rok studiów I, semestr II

Lp.

Przedmiot

 

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

 

Placówka zajęć praktycznych

1

Podstawa pielęgniarstwa

 

80

 

Izba Przyjęć, SOR

2

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

60

 

POZ , Pielęgniarstwo Środowiskowe

3

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

 

80

 

O/Neurologiczny

4

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

 

50

 

O/Internistyczny

 

Rok studiów II, semestr I

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

Placówka zajęć praktycznych

1

Podstawowa Opieka Zdrowotna

60

POZ, Pielęgniarstwo środowiskowe

2

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

60

O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny

3

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

20

O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

 

 

Rok studiów II, semestr II

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

Placówka zajęć praktycznych

1

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

40

O/Geriatryczny, ZOL, DPS

2

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

60

O/Psychiatryczny

3

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

10

O/Internistyczny

4

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia

20

OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej

5

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

60

O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

 

Rok studiów III, semestr I

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

Placówka zajęć praktycznych

1

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach  życia

20

OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej

2

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

60

O/Internistyczny

3

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

120

O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D

4

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

60

O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy

5

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

20

O/Psychiatryczny

 

Rok studiów III, semestr II

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych zajęć praktycznych

Placówka zajęć praktycznych

1

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

60

O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny

2

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

40

O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D

3

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

40

O/Geriatryczny, ZOL, DPS

4

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

20

O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy

5

Opieka paliatywna

40

Hospicjum, O/Paliatywny