Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Technologie informacyjne

Wychowanie fizyczne

Anatomia

Biochemia i biofizyka

Fizjologia

Genetyka

Mikrobiologia i parazytologia

Patologia

Farmakologia

Radiologia

Język angielski

Pedagogika

Psychologia

Socjologia

Filozofia i  etyka zawodu pielęgniarki

Prawo

Podstawy pielęgniarstwa

Podstawowa opieka zdrowotna

Dietetyka

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Promocja zdrowia

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

Zdrowie publiczne

Badania fizykalne

Zakażenia szpitalne/język migowy/promocja zdrowia psychicznego

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Podstawy ratownictwa medycznego

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo - ginekologiczne

Opieka paliatywna