Praktyki zawodowe - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Atrakcyjny zawód który zdobędziesz w naszej Uczelni jest nie tylko potwierdzony tytułem licencjata ale również umiejętnościami praktycznymi. Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami w których możesz odbyć praktyki zawodowe.

 

Wymiar praktyk zawodowych

Rok studiów II , semestr I

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych

Placówka zajęć praktycznych

1

Podstawowa Opieka Zdrowotna

200

POZ, Pielęgniarstwo środowiskowe

2

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

80

O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny

3

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

-

O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

4

Podstawy pielęgniarstwa

120

Izba Przyjęć, SOR

 

Rok studiów II , semestr II

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych

Placówka zajęć praktycznych

1

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

40

O/Geriatryczny, ZOL, DPS

2

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

-

O/Psychiatryczny

3

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

80

O/Internistyczny

4

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia

20

OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej

5

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

80

O/rehabilitacji ruchowej, kardiologicznej, O/neurologiczny, neurochirurgiczny, poradnia rehabilitacyjna

6

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

80

O/Neurologiczny

 

Rok studiów III , semestr I

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych

Placówka zajęć praktycznych

1

Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach  życia

20

OIOM, OIOK, Blok operacyjny po stronie anestezjologicznej

2

Interna i pielęgniarstwo internistyczne

80

O/Internistyczny

3

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

80

O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D

4

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

-

O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy

5

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

-

O/Psychiatryczny

 

Rok studiów III , semestr II

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin dydaktycznych praktyk zawodowych

Placówka zajęć praktycznych

1

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

80

O/Chirurgii Ogólnej, O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Blok Operacyjny

2

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

80

O/pediatryczny, Żłobek, Poradnia D

3

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

40

O/Geriatryczny, ZOL, DPS

4

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

40

O/Ginekologiczny, O/Położniczo-noworodkowy

5

Opieka paliatywna

40

 

Hospicjum, O/Paliatywny

6

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

40

O/Psychiatryczny