Organizacja studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

 

Czas trwania: 3 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

 

Forma studiów:

Stacjonarna (czwartek-niedziela)

 

 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicznych placówkach medycznych.