O kierunku Pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia pierwszego stopnia- licencjackie 3- letnie

 

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.

Pięknem tego zawodu jest poszanowanie dla drugiego człowieka i dla jego godności i codzienne nabywanie umiejętności, by pomóc innym.

 

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim  nowoczesny i praktyczny. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

-Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Pielęgniarstwa
-Studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) na których uzyskasz tytuł magistra Pielęgniarstwa.

 

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać od Ciebie dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości.Zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od ciebie pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

 

Przygotowujemy Ciebie  do profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki / pielęgniarza ponieważ  gwarantujemy wykładowców a przede wszystkim praktyków o najwyższych kwalifikacjach.

 

Posiadamy również nowoczesny sprzęt medyczny na którym nauczysz się wykonywania zabiegów medycznych i pielęgnacyjnych. Przygotujesz się do udzielania świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych. W razie konieczności udzielenie pierwszej pomocy medycznej stąd trzeba również wykazać się charyzmą w działaniu.Dlatego zadbamy również o Twoją sprawność fizyczną umożliwiając zajęcia na basenie, hali sportowej i naukę samoobrony.

 

Od pielęgniarki / pielęgniarza wymaga się   kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

 

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych.

 

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

 

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie.

 

Stąd pracować możesz  w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji:przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnejoraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach,ośrodkach rehabilitacyjnych,sanatoriach.