Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Biologia i genetyka

Biofizyka

Anatomia

Histologia

Fizjologia
i patofizjologia

Biochemia

Higiena

Technologia informacyjna

Wychowanie fizyczne

Chemia kosmetyczna

Etyka zawodu

Kosmetologia pielęgnacyjna

Dermatologia

Neurochemia

Kosmetologia pielęgnacyjna

Mikrobiologia
 i immunologia

Doraźna pomoc przedmedyczna

Psychologia

Farmakologia

Aparatura kosmetyczna

Podstawy alergologii

Historia kosmetologii

Kosmetologia upiększająca

Receptura kosmetyczna

Estetyka

Podstawy wizażu

Język angielski/język niemiecki

Promocja zdrowia/edukacja zdrowotna i zasady żywienia

Ziołolecznictwo/surowce naturalne w kosmetologii

Podstawy chirurgii kosmetycznej/postawy chirurgii plastycznej

Formy terapii uzdrowiskowej /uzdrowiska i ośrodki SPA

Podstawy dietetyki/zasady prawidłowego żywienia

Podstawy stomatologii/zasady prawidłowej higieny jamy ustnej

Kosmetologia pielęgnacyjna i upiększająca

Toksykologia

Podstawy pedagogiki

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy fizjoterapii i masażu

Odnowa biologiczna

Kosmetologia specjalistyczna

Biotechnologia w kosmetyce

Metodologia badań naukowych

Seminarium dyplomowe

Prawo medyczne

Makijaż permanentny

Choroby zawodowe/podstawy onkologii

Podstawy zarządzania/marketing i zarządzanie

Podologia/pielęgnacyjna stopy cukrzycowej

Aromaterapia/sensoryka

Pielęgnacja skóry młodzieńczej/ pielęgnacyjna skóry dojrzałej

Specjalistyczna pielęgnacja dłoni/ specjalistyczna pielęgnacyjna stóp

Bezpieczeństwo pracy/ergonomia

Kosmetologia specjalistyczna