Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Anatomia (anatomia prawidłowa, funkcjonalna, rentgenowska, palpacyjna)

Biologia medyczna

Genetyka

Biochemia

Fizjologia (fizjologia ogólna, fizjologia wysiłku fizycznego, fizjologia bólu, diagnostyka fizjologiczna)

Farmakologia w fizjoterapii

Biofizyka

Biomechanika (biomechanika stosowana i ergonomia, biomechanika kliniczna)

Kinezjologia

Patologia ogólna

Pierwsza pomoc

Język obcy do wyboru (poziom B2+)

Wychowanie fizyczne

Psychologia (psychologia ogólna, psychologia kliniczna, psychoterapia, komunikacja interpersonalna)

Pedagogika (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna)

Dydaktyka fizjoterapii

Socjologia (socjologia ogólna, socjologia niepełnosprawności)

Podstawy prawa (prawa własności intelektualnej, prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy)

Zdrowie publiczne

Demografia i epidemiologia

Metodologia badań naukowych, statystyka i technologie informacyjne

Ekonomia i systemy ochrony zdrowia

Zarządzanie i marketing

Filozofia

Bioetyka

Historia rehabilitacji

Fizjoterapia ogólna

Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu

Kinezyterapia

Terapia manualna

Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna)

Masaż

Metody specjalne fizjoterapii

Adaptowana aktywność fizyczna i sport osób z niepełnosprawnościami

Wyroby medyczne (zaopatrzenie ortopedyczne), protetyka i ortotyka

Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii i neurologii dziecięcej

Kliniczne podstawy fizjoterapii w kardiologii i kardiochirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie

Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii

Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej

Fizjoterapia w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej

Fizjoterapia w reumatologii

Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii

Fizjoterapia w wieku rozwojowym

Fizjoterapia w kardiologii i kardiochirurgii

Fizjoterapia w pulmonologii

Fizjoterapia w chirurgii

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w psychiatrii

Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej

Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych

Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym

Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu

Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych

Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym

Klimatologia, balneologia i wodolecznictwo w leczeniu uzdrowiskowym

Techniki odkształcania tkanek miękkich i inne formy relaksacji

Sport i rekreacja w leczeniu uzdrowiskowym

Terapia zajęciowa i inne formy terapii w leczeniu uzdrowiskowym

Psychologiczne aspekty leczenia uzdrowiskowego

Gerokinezjologia w programowaniu treningów dla osób starszych

Sport i turystyka w wieku senioralnym

Trener personalny w fitnessie dla seniorów

Zabiegi fizjoterapeutyczne w leczeniu i profilaktyce stosowane w wieku senioralnym

Organizacja i zarządzanie obiektami dla osób w wieku senioralnym