Rekrutacja Krok po kroku - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Rekrutacja na studia I stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

 

Nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty!

 

Rekrutacja krok po kroku

 

KROK 1: Wybrz kierunek kształcenia, który Cię interesuje.

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 

KROK 2: Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 (pokój 102)

napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl

lub zadzwoń 748671302

 

KROK 3: Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia I stopnia składa w biurze rekrutacyjnym następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia I stopnia na obowiązującym formularzu.

b) ankietę osobową (studia I stopnia) na obowiązującym formularzu,

c) kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu),

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Nr konta bankowego: 06 1090 2327 0000 0001 3022 1138
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, fizjoterapia)
Kwota: 99zł

 

KROK 4: Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia.

Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i zaprosimy do odebrania decyzji o przyjęciu na studia.

 

KROK 5: Jeśli nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia.

Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni.

 

KROK 6: Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia.