Organizacja studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia magisterskie jednolite 5 letnie

 

Czas trwania:5 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

 

Forma studiów:

Stacjonarna (poniedziałek-piątek)

Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)

 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

 

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku w specjalnych dostosowanych salach dydaktycznych

 

Praktyki zawodowe prowadzone są w ośrodkach rehabilitacyjnych na terenie całego powiatu kłodzkiego. Uczelnia posiada liczne umowy i porozumienia z podmiotami, dzięki którym Studenci w trakcie studiów nabywają aktualną wiedzę i praktykę, z jaką będą mieli styczność w swojej pracy zawodowej.