Zajęcia praktyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia składają się w 50 % z zajęć praktycznych.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w Kłodzku i okolicy.

 

Zajęcia praktyczne prowadzone są:

- w symulowanych nowoczesnych salach dydaktycznych Wyższej Szkoły Medycznej

- oddziałach szpitalnych

-POZ,

-sanatoriach

-ZOL

-DPS

 

Uczelnia współpracuje z licznymi podmiotami w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.