Wykaz przedmiotów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Pielęgniarstwo europejskie

Teoria pielęgniarstwa

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Dydaktyka medyczna

Podstawy psychologii zarządzania

Metody pracy pielęgniarskiej

Opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego

Hematologia i opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi

Opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, schorzeniami naczyń i ranami przewlekłymi

Opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą

Opieka pielęgniarska w przewlekłych chorobach nerek

Opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym

Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną

Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej

Nowoczesne techniki diagnostyczne

Epidemiologia

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej

Pielęgniarstwo w opiece onkologicznej

Pielęgniarstwo okulistyczne

Opieka pielęgniarska w urologii

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa internistycznego-gastroenterologia

Podstawy masażu leczniczego/Andropauza

Język migowy/statystyka medyczna

Język angielski

Zarządzanie w pielęgniarstwie

Podstawy psychoterapii

Zarządzenie jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy pielęgniarskiej

Podstawy pewne systemu ochrony zdrowia

Podstawy marketingu usług medycznych

Wypalenie zawodowe pielęgniarek

Farmakologia kliniczna

Pielęgniarstwo otolaryngologiczne

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym

Opieka pielęgniarska w endokrynologii

Opieka pielęgniarska w podstawowej opiece zdrowotnej

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Profilaktyka starzenia się człowieka

Pielęgniarstwo w chirurgii ginekologicznej/Programy informatyczne w ochronie zdrowia

Pielęgniarstwo chorób skóry/Tanatoedukacja w medycynie

Prawa pacjenta/Genetyka w medycynie

Seminarium magisterskie