Rekrutacja Krok po kroku - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Rekrutacja na studia II stopnia jest ciągła. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych.

Nabór na rok akademicki 2018/2019 rozpoczęty!

 

Rekrutacja krok po kroku

 

KROK 1: Wybrać kierunek kształcenia, który Cię interesuje.

W naszej szerokiej ofercie na pewno znajdziesz coś dla siebie.

 

KROK 2: Jeśli masz pytania

przyjdź do nas: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 (pokój 102)

napisz do nas dziekanat@wsm.klodzko.pl

lub zadzwoń 748671302

 

KROK 3: Przyjdź do biura rekrutacyjnego złożyć komplet dokumentów

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia składa w biurze rekrutacyjnym następujące dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia II stopnia na obowiązującym formularzu.

b) ankietę osobową (studia II stopnia) na obowiązującym formularzu,

c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopie dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na studiach,

e) cztery aktualne i podpisane fotografie o wymiarach: 35×45 mm,

f) dowód uiszczenia opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Nr konta bankowego: 06 1090 2327 0000 0001 3022 1138
Odbiorca:
Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku,
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8 ,
Tytuł:imię i nazwisko, rodzaj uiszczanej opłaty oraz kierunek
<Anna Nowak, opłata rekrutacyjna, ratownictwo medyczne)
Kwota: 99zł

 

KROK 4: Jeśli spełniłeś wszystkie kryteria o przyjęciu na studia.

 Powiadomimy Cię o spotkaniu organizacyjnym i zaprosimy do odebraniu decyzji o przyjęciu.

 

KROK 5: Jeśli  nie spełniłeś wszystkich kryteriów o przyjęciu na studia.

 Komisja rekrutacyjna stwierdziła braki w dokumentacji będziesz miał szanse do uzupełnienia w ciągu 14 dni.

 

KROK 6: Przyjmij gratulacje o przyjęciu na studia.