Organizacja studiów - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia drugiego  stopnia (magisterskie)

 

Czas trwania: 2 lata (rozpoczęcie kształcenia październik)

 

Forma studiów:

Stacjonarna (poniedziałek-piątek)

Niestacjonarna (co 2 tygodnie-sobota, niedziela)