O kierunku Pielęgniarstwo - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Studia drugiego  stopnia- magisterskie  2- letnie uzupełniające

Studia II stopnia  na kierunku pielęgniarstwo adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa.

 

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia  jest przygotowanie  wykształconej kadry specjalistów.

Zaproponowany przez Wyższą Szkołę Medyczna w Kłodzku program jest najbardziej aktualną i oryginalną odpowiedzią na wymagania systemu edukacyjnego i zapotrzebowanie lokalnego oraz światowego rynku pracy.

 

Pielęgniarstwo to jeden z najpopularniejszych kierunków na naszej Uczelni. Jest przede wszystkim  nowoczesny i praktyczny. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo odbywa się na dwóch poziomach:

- Studia I stopnia (trzyletnie studia zawodowe) na których uzyskasz tytuł licencjata Pielęgniarstwa
- Studia II stopnia (dwuletnie studia uzupełniające) na których uzyskasz tytuł magistra Pielęgniarstwa.

 

Zanim zdecydujesz się na studiowanie na tym kierunku musisz wiedzieć, że pielęgniarstwo uznawane jest jako zawód zaufania publicznego i zarówno chorzy jak i ich bliscy będą oczekiwać od Ciebie dyskrecji, troskliwości, serdeczności, uprzejmości oraz cierpliwości i wyrozumiałości. Zawód wymaga również staranności i dokładności w wykonywaniu zabiegów. Od ciebie pacjenci będą oczekiwać przede wszystkim odpowiedzialności oraz posiadania bogatej specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych.

Od pielęgniarki / pielęgniarza wymaga się   kompleksowej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy.

 

W naszej Uczelni możesz doskonalić swoje umiejętności również w ramach studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych i doskonalących.

Otrzymasz od nas zniżki oraz możliwość płatności w ratach za wszystkie formy doskonalenia zawodowego.

 

Rozwój nauk medycznych otwiera przed pielęgniarstwem nowe ścieżki rozwoju.Pielęgniarki/ Pielęgniarze ciągle są poszukiwane na rynku pracy zarówno w Polsce jak i na świecie. Opuszczając naszą Uczelnię posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2.

 

Pracować możesz  w krajowych i zagranicznych: w Europie, Anglii, Ameryce czy Azji:przychodniach zdrowia,szpitalach i innych placówkach opieki medycznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej, prywatnych klinikach,ośrodkach rehabilitacyjnych,sanatoriach.

 

W Naszej Uczelni możesz zaplanować i rozpocząć swój rozwój zawodowy poprzez uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym. W ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego bierzesz udział w licznych ciekawych projektach na rzecz mieszkańców naszego rejonu. Pomożemy rozwinąć Twoją kreatywność. Jeżeli masz ciekawy pomysł, pomożemy rozwinąć Twoje zainteresowania.