Zajęcia praktyczne - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku - WSM Kłodzko - Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku – WSM Kłodzko

 

Obok tradycyjnych form wykładów i ćwiczeń na kierunku Dietetyka prowadzone będą  zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem laboratoriów, pracowni,a także zajęć praktycznych w licznych instytucjach związanych z żywieniem, jak również umożliwiamy studentom odbycie  praktyk,  które pozwolą im uzyskać kwalifikacje praktyczne i zapoznać się ze specyfiką ich działalności.